Kôň

31. srpna 2009 v 21:31


... som kaleidoskop mysle, ponúkam svetlo, farbu, stály pohyb ...

Myslím, vidím, uháňam ladne a plynulo. Som stály len vo svojej nestálosti.
Nespútaný svetskými okovami. Neviazaný pevne určenými cieľmi.

Nezadržateľne cválam panenskou krajinou ...


DUCHOM NEPREMOŽENÝ - s večne slobodnou dušou

Ja som Kôň